ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 

มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 10 หมู่บ้าน  
 
 

การให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เอกชน จำนวน 2 แห่ง

มีที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราว จำนวน 1 แห่ง
 
 
ประชากรในตำบลมีน้ำประปาใช้ ครบทั้ง 10 หมู่บ้าน
 
การพาณิชย์      

ร้านเสริมสวย จำนวน 5 ร้าน

สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 19 ปั๊ม

ร้านค้า(ขายของชำ) จำนวน 66 ร้าน

โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 2 โรง

ร้านซ่อมรถ จำนวน 3 ร้าน

ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 ร้าน

ร้านตัดเสื้อผ้าสตรี จำนวน 1 ร้าน

ฟาร์มไก่ จำนวน 13 โรง

เกษตรกรเลี้ยงวัว จำนวน 41 ราย

โกดังรับซื้อสินค้าเกษตร จำนวน 1 ร้าน

บ้านเช่า จำนวน 3 ร้าน
การบริการ      

ร้านอาหาร จำนวน 8 ร้าน

ร้านเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 2 ร้าน

ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 ร้าน