หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 

มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 10 หมู่บ้าน  
 
 

การให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เอกชน จำนวน 2 แห่ง

มีที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราว จำนวน 1 แห่ง
 
 
ประชากรในตำบลมีน้ำประปาใช้ ครบทั้ง 10 หมู่บ้าน
 
การพาณิชย์      

ร้านเสริมสวย จำนวน 5 ร้าน

สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 19 ปั๊ม

ร้านค้า(ขายของชำ) จำนวน 66 ร้าน

โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 2 โรง

ร้านซ่อมรถ จำนวน 3 ร้าน

ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 ร้าน

ร้านตัดเสื้อผ้าสตรี จำนวน 1 ร้าน

ฟาร์มไก่ จำนวน 13 โรง

เกษตรกรเลี้ยงวัว จำนวน 41 ราย

โกดังรับซื้อสินค้าเกษตร จำนวน 1 ร้าน

บ้านเช่า จำนวน 3 ร้าน
การบริการ      

ร้านอาหาร จำนวน 8 ร้าน

ร้านเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 2 ร้าน

ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 ร้าน