ADMIN
EMAIL
องค์การบริหารส่วนตำบล ระวิง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
           
   
           
       
ก่อสร้างปรับปรุง ขยาย และบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม คสล. ท่อระบายน้ำ
       
ก่อสร้าง ขยาย พัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
       
ก่อสร้าง ขยาย พัฒนา และปรับปรุงระบบประปาบาดาล
 
 
           
   
           
       
การขุดลอก ปรับปรุง เหมือง คู คลอง ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำและแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร
       
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
       
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
           
   
           
       
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
       
ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
       
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
       
การจัดฝึกอบรมบุคลากร
 
 
           
   
           
       
การส่งเสริมและสนับสนุน ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน/ นม งานจัดอาคาร สถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน งานจัดการเรียนการสอน
       
การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของไทยและท้องถิ่น
 
 
           
   
           
       
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน งานเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่างๆ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
       
การพัฒนาฝึกอบรม อสม.และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       
การบำรุงรักษาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างความปลอดภัยจากมลพิษ
 
 
           
   
           
       
จัดอบรมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยและจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
       
การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10