หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
การคมนาคม ติดต่อระหว่างอำเภอ จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียด ดังนี้

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2275 (เพชรบูรณ์ – วิเชียรบุรี ) เป็นถนนสายหลักในการติดต่อ

ถนนสายในหมู่บ้านลาดยางและเทคอนกรีตแล้ว 70%
สำหรับเส้นทางติดต่อหรือถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระวิง เป็นถนน คสล. และถนนลูกรัง
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  คลองลำธาร เหมือง ห้วย จำนวน 15 แห่ง ได้แก่
 
คลองหัวนาลอย หมู่ที่ 1
คลองห้วยนา หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 10
 
คลองห้วยนา หมู่ที่ 1
คลองหลง หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 10,
 
คลองโพธิ์ศรี หมู่ที่ 2
คลองหัวนา หมู่ที่ 5
 
คลองท่าลาว หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 9
คลองประปา หมู่ที่ 5
 
คลองดงข่อย หมู่ที่ 3
คลองตะพานหิน หมู่ที่ 6
 
คลองห้วยไร่ หมู่ที่ 3
คลองวังช้าง หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 10
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 12 แห่ง      
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 20 แห่ง      
 
บ่อบาดาล จำนวน 34 แห่ง      
 
ประปาขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง      
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง      
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระวิง มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ ถ้ำเอราวัณและน้ำตกบ่อเต่า อีกทั้งยังเป็นทางผ่านของการเดินทางไปท่องเที่ยว คือ ทางผ่านไปศรีเทพเมืองเก่า ทางผ่านไปทุ่งดอกทานตะวัน