หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรืองการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ข้อมูลสถิติการขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 26 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อมูลสถิติการดำเนินการตาม พรบ.ขุดดิน-ถมดิน [ 26 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อมูลสถิติการรับรองสิ่งปลุกสร้าง [ 26 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อมูลสถิติการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร [ 26 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อมูลสถิติการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 26 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อมูลสถิติการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 26 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
สถิติการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 26 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อมูลสถิติการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อมูลสถิตการให้บริการอินเตอร์เน๊ต [ 26 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)     2