หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 

 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาบุคคลากร 2561-2563 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ถึงกันยายน พ.ศ.2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงมีนาคม พ.ศ.2561) [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปรจำปี 2562-2564 [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 85  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
แผนดำเนินการประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 186  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 156  
 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 [ 22 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 188  
 
  (1)     2