หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 


นางวรัญญา นนทภา
ประธานสภา อบต.ระวิง
 


นายวรรณา สังคันติ
รองประธานสภา อบต.ระวิง


นายรพี หนูสลุง
เลขานุการสภา อบต.ระวิง
 
 


นายสุรัตน์ ลาสิงห์
สมาชิกสภา อบต.ระวิง


นายสุขเสริม ศรีพรม
สมาชิกสภา อบต.ระวิง


นายเกรียงไกร จันดวงตา
สมาชิกสภา อบต.ระวิง


นายเสงี่ยม ครามสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.ระวิง


นายประดิษฐ์ เหลาทอง
สมาชิกสภา อบต.ระวิง


นายครองสิทธิ์ นำสา
สมาชิกสภา อบต.ระวิง