หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 


นางวรัญญา นนทภา
ประธานสภา อบต.ระวิง
 


นายวรรณา สังคันติ
รองประธานสภา อบต.ระวิง


นายรพี หนูสลุง
เลขานุการสภา อบต.ระวิง
 
 


นายสำเนา ฟักทอง
สมาชิกสภา อบต.ระวิง


นางพานทอง สีขำ
สมาชิกสภา อบต.ระวิง


นางอารี ท้าวเงิน
สมาชิกสภา อบต.ระวิง


นางแสงเดือน นนทะภา
สมาชิกสภา อบต.ระวิง


นายกรองแก้ว จันทร์จิตร์
สมาชิกสภา อบต.ระวิง


นางสาวแสง ทองมุข
สมาชิกสภา อบต.ระวิง