หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 

 
 
 
 
 
 
พช 0023.3/ว 611 การประชุมวซักซ้อมการให้บริการสาธารณะให้แก่ อปท.  [ 17 ก.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.4/ว 4505 การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่น offcial ชื่อ สคบ. -อปท. Offcial  [ 17 ก.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.4/ว 4486 มอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทน ตามพรบ.เทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.เทศบาล ฉบับที่ 14  [ 17 ก.ย. 2562 ]    
 
พข 0023.3/ว 4477 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2562  [ 17 ก.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว 607 ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่ตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ก.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.5/ว 562 รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน  [ 16 ก.ย. 2562 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 823