ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 

 
 
 
 
 
 
พช 0023.5/ว 1936 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 2562  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
พช0023.3/ว 1916 แจ้งรายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
พช0023.ว1940 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่45-54  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
พช0023.1/ว1939 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต่ำ และหลูกสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 2  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 1926 ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 1942 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 721