หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 

 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-713-863
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พช 0023.3/ว 27 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25  [ 24 ม.ค. 2565 ]   
พช 0023.3/ว 359 การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  [ 24 ม.ค. 2565 ]   
พช0023.1/ว28 การประชุมวิชาการประจำปีระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวชุมชน - ผ่อนดีดี  [ 24 ม.ค. 2565 ]   
พช0023.1/ว29 การดำเนินโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่  [ 24 ม.ค. 2565 ]   
พช 0023.3/ว 376 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ  [ 24 ม.ค. 2565 ]   
พช 0023.3/ว 379 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร  [ 24 ม.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,436
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10