หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร ระยะทาง 390 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ระวิง กำหนด) หมู่ที่9 บ้านหนองจอก ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติม Brother BT (Original) จำนวน 10 ขวด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (เพื่อสำหรับใช้ในงานสำนักงาน) (สำนักปลัด) (รายละเอียดวัสดุตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างพิมพ์ใบเสร็จของ ศพด. จำนวน 20 เล่ม และจัดทำตรายาง สัญลักษณ์ ศพด. ,ตรายางหัวหน้าหน่วยงานคลัง ,ตรายางหัวหน้าสถานศึกษา ,ตรายางผู้ตราจสอบฏีกา ,ตรายาง จนท.การเงิน เพื่อใช้ในกิจการของ ศพด. อบต.ระวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานในสำนักงาน (สนป.) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เพื่อสำหรับใช้ในงานกองช่าง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมระบบกุญแจ รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กค 1886 พช. รหัสครุภัณฑ์ 001-49-0001 (รายละเอียดการซ่อมแซมตามใบเสนอราคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมระบบกุญแจ รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กค 1886 พช. รหัสครุภัณฑ์ 001-49-0001 (รายละเอียดการซ่อมแซมตามใบเสนอราคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมระบบกุญแจ รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กค 1886 พช. รหัสครุภัณฑ์ 001-49-0001 (รายละเอียดการซ่อมแซมตามใบเสนอราคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อสำหรับใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลระวิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25