หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเพื่อช่วยงานทำความสะอาดสถานที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลระวิง ดูแลรักษาต้นไม้ ,ตัดหญ้าบริเวณสนาม ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 ตุลาคม 2565 จำนวน 18 วันทำการ (นายเกียรติศักดิ์ ลาดทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยเด็กนักเรียนและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลระวิง(ศูนย์ห้วยไร่) ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 ตุลาคม 2565 (นางสาวโชติมณี สิงห์ทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยเด็กนักเรียนและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลระวิง (ศูนย์โรงเรียนบ้านระวิง3ขวบ) ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 ตุลาคม 2565 =18 วันทำการ (นายจตุรงค์ แก่นโท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยเด็กนักเรียนและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลระวิง (ศูนย์โรงเรียนบ้านระวิง) ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 ตุลาคม 2565 = 18 วันทำการ (นายณัฐวัตร ทองไพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุ -ถุงอาหารสัตว์เปล่า ขนาด 50x100 ซม. เพื่อไว้สำหรับกรอกทรายใส่ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรภายในตำบลระวิง จำนวน 1,200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส420-57-0010 (กองคลัง) รายละเอียดการซ่อมแซมตามใบเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (รายละเอียดตามใบเสนอราคา) เพื่อสำหรับใช้ในงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ (รายละเอียดตามใบเสนอราคา) เพื่อสำหรับใช้ในงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย -ชุดซ่อมไฟฟ้า และเสื้อชูชีพ จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามใบเสนอราคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อต้นไม้และดอกไม้ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ร่มรื่น สวยงาม ณ สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลระวิง (รายละเอียดวัสดุตามใบเสนอราคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38