หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน -เก้าอี้พลาสติกเกรดAชนิดมีพนักหลังพิงไม่มีท้าวแขนผลิตจากเม็ดพลาสติกPPเกรดAปลายขาของเก้าอี้ใส่ยางกันลื่นมีขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง48 xลึก51 xสูง81ซม. จำนวน 100 ตัวๆละ280.-บาท (เพื่อใช้งานใน อบต.ระวิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการทำคันดินน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่4,5,10 กว้าง1 เมตร ยาวรวม 4,000 เมตร สูง 1 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่าดินขุด ไม่น้อยกว่า 8,000 ลบ.ม. ต.ระวิง อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเพื่อทำถุงยังชีพ(รายละเอียดวัสดุตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน 82ชุดๆละ 440.-บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในตำบลระวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการดังนี้ (1.)เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท (2.)จอแสดงภาพ ขนาด 21.5นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,700.-บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างจัดทำโต๊ะเอนกประสงค์ขนาดกว้าง1.20xยาว2.40 เมตร จำนวน 12 ตัวๆละ6,600.-บาท เพื่อสำหรับใช้งานส่วนรวมของ อบต.ระวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อสำหรับใช้ในงานกองคลัง อบต.ระวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอื่นๆถุงอาหารสัตว์เปล่า จำนวน 6,000ใบ เพื่อสำหรับใช้กักน้ำไม่ให้ไหลท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในตำบลระวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันเพื่อสำหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2564 ในวันพุธที่22 ก.ย 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน -สมุดปิดคำสั่ง จำนวน 2 เล่ม เพื่อใช้งานในสำนักงาน อบต.ระวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เต้นท์ผ้าใบ+โครงเหล็ก ขนาด 5x8 เมตร สูง 2.5 เมตร จำนวน 4 หลัง เพื่อสำหรับใช้ในงานส่วนรวม ของอบต.ระวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11