หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2563 ครั้งที่2 ในวันศุกร์ที่28 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2563 ]จ้างประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุม 4 ด้านดังนี้ 1.งานด้านโยธาการขออนุมัติสิ่งปลูกสร้าง 2.งานด้านการศึกษา 3.งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 4.งานด้านสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเลเซอร์HP และหมึกBrotherHL เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต.ระวิง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศขนาด18,000 BTU รหัสครุภัณฑ์ 420-52-0007 สำนักปลัด อบต.ระวิง จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดการซ่อมแซมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติ ,ธง(วปร.) ,ธง(สท.) ,ธง(สก.) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (รายละเอียดวัสดุตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน พานพุ่มดอกไม้พลาสติกสีม่วง จำนวน 2 พาน และพานพุ่มดอกไม้พลาสติก สีเหลือง จำนวน 3 พาน เพื่อสำหรับใช้ในงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 30 รีม ,แล็คซีน 2นิ้ว 12 ม้วน เพื่อใช้งานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ(ตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อสำหรับใช้ในงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2563 ]จ้างจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันเพื่อเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเพื่อสำหรับจัดพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายการดังนี้ จัดซื้อผ้าต่วน ,ดอกไม้พลาสติก ,สมุดลงนามถวายพระพร (รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2563 ]

  (1)     2