หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
ตำบลระวิง เป็นตำบลที่อยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประมาณ 35 กิโลเมตร และมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 74.9 ตารางกิโลเมตร หรือ พื้นที่ประมาณ 46,812.5 ไร่
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.นายม อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับ ต.ห้วยสะแก อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์
 
 

อาชีพรับจ้าง 20 %

อาชีพเกษตรกร 70 %

อาชีพค้าขายและรับราชการ 10 %
ด้านการเกษตรกรรม ส่วนมากจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว ข้าวโพด อื่นๆ
ด้านการปศุสัตว์ สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ห่าน
 
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตร มีที่ดอนสำหรับอาศัยเพียงบางส่วน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด     6,958      คน แยกเป็น
 
ชาย 3,450 คน คิดเป็นร้อยละ 49.58
 
หญิง 3,508 คน คิดเป็นร้อยละ 50.42
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด     2,217      ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย         92.90      คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10