หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
ตำบลระวิง เป็นตำบลที่อยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประมาณ 35 กิโลเมตร และมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 74.9 ตารางกิโลเมตร หรือ พื้นที่ประมาณ 46,812.5 ไร่
 
  ทิศเหนือ