หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 


นายเสฐียรพงษ์ เนตรแสงศรี
นายก อบต.ระวิง
 


นายสุพรรณ์ หากันได้
รองนายก อบต.ระวิง


นางสุกัญญา ศรีวิสัย
รองนายก อบต ระวิง
 


นาย สมบัติ ศรีแสง
เลขานุการนายก