หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 

 
 
 
 
 
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560 [ 14 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 140  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปี 2560 [ 14 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 109  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 [ 18 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 132  
 
  (1)